null Danh bạ CBVC Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu
Thứ tư, 07/10/2020, 13:19
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ CBVC Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

THƯỜNG TRỰC

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU

- Họ và tên

:

Nguyễn Vũ

- Chức vụ

:

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học 

- Trình độ lý luận:

:

Cao cấp

- Điện thoại

:

0913.990.152

- Email

:

nguyenvuvhbl@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Đỗ Ngọc Ẩn
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực
- Số điện thoại: 0913.128.218
- Email: ngocan908@gmail.com

- Họ và tên: Lâm Thanh Liêm
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại: 0918.777.668
- Email:

VĂN PHÒNG

- Họ và tên

:

Kha Thị Ngọc Đẹp

- Chức vụ

:

Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học 

- Trình độ lý luận:

:

Cao cấp

- Điện thoại

:

0949.707.737

- Email

:

 

 

 

- Họ và tên: Lâm Minh Tuồng
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 0947.215.265
- Email: lamminhtuong04@gmail.com

- Họ và tên: Võ Thị Mén
- Chức vụ: Văn thư – Lưu trữ
- Số điện thoại:
- Email:men.vhnt@gmail.com

- Họ và tên: Mai Thị Như Oanh
- Chức vụ: Kế toán
- Số điện thoại:0948.964.068 
- Email:nhuoanh19071983@gmail.com

- Họ và tên: Huỳnh Thúy Hằng
- Chức vụ: Thủ quỷ
- Số điện thoại:0913.449.577 
- Email:

- Họ và tên: Nguyễn Kim Xa
- Chức vụ: Nhân viên (phục vụ)
- Số điện thoại: 0949.422.787

- Họ và tên: Trần Đình Đạt
- Chức vụ: Lái xe
- Số điện thoại: 0907.448.800

- Họ và tên: Hồng Hán Thêm
- Chức vụ: Bảo vệ
- Số điện thoại:0839929828 

   

 


PHÒNG NGHIỆP VỤ

- Họ và tên

:

Trần Mỹ Châu

- Chức vụ

:

PTP. Nghiệp vụ

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học 

- Trình độ lý luận:

:

Trung cấp

- Điện thoại

:

0949.111.347

- Email

:

hoailang72@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Lương Ngọc Thơ
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại:
0943 786 914
- Email: luongngoctho.tcvhbl@gmail.com

   

 

TẠP CHÍ

VĂN HÓA VĂN NGHỆ BẠC LIÊU

- Họ và tên

:

Cao Xuân Thu Ngọc

- Chức vụ

:

TP. Biên tập

- Trình độ chuyên môn

:

Thạc sĩ 

- Trình độ lý luận:

:

Cao cấp

- Điện thoại

:

0949.707.737

- Email

:

ngocthbl@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Ngô Thanh Nhã
- Chức vụ: PTP. Biên tập
- Số điện thoại:
0932.830.066
- Email: minhtriet972013@gmail.com

- Họ và tên: Thái Chí Nguyện
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 0914.776.960
- Email:thainguyenvhbl@gmail.com

- Họ và tên: Nguyễn Kim Nghỉ
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 
01684 001 253
- Email:nknbl11@gmail.com

- Họ và tên: Mai Thu Phương
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 
0939 845 929
- Email:

- Họ và tên: Văn Thị Nguyên
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 
0945 040 450

- Email:vannghebaclieu@gmail.com

- Họ và tên: Phan Thanh Cường
- Chức vụ: Phóng viên
- Số điện thoại:
0913 990 359

 - Email:phanthanhcuong@gmail.com

- Họ và tên: Nguyễn Bích Thảo
- Chức vụ: Phóng Viên
- Số điện thoại:
0916 266 186

 - Email:

   

Số lượt xem: 30

Lập biểu: Minh Tuồng

Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X

Tin tức - Sự kiện
Thứ sáu, 15/01/2021, 14:27
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X

Sáng ngày 14/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X đã chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn –  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương và 261 đại biểu chính thức là cán bộ chủ chốt của 10 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, 63 hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố cùng các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

https://i2.wp.com/vannghenghean.vn/wp-content/uploads/2021/01/Toan-canh-DH.jpg?resize=650%2C326&ssl=1Toàn cảnh Đại hội.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động. Công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật được chú trọng, tạo nên sinh khí mới cho đời sống văn học, nghệ thuật.

Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, bám sát thực tiễn, góp phần xác lập, khẳng định những giá trị đích thực, đồng thời, cũng kịp thời phê phán những khuynh hướng lệch lạc, sai trái trong đời sống văn nghệ. Hoạt động giao lưu, hội nhập, quảng bá, giới thiệu văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới có sự khởi sắc với một số hình thức sáng tạo, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

https://i2.wp.com/vannghenghean.vn/wp-content/uploads/2021/01/Nha-tho-Huu-Thinh-chu-tich-Lien-hiep-cac-hoi-VHNT-VN-khai-mac-DH.jpg?resize=696%2C464&ssl=1Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khai mạc Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và cảm ơn những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, cũng như của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng giai đoạn tới, tình hình trong nước và quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, khó lường, với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Với vai trò là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong tình hình mới, văn học, nghệ thuật cần phải nâng tầm, đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đặc biệt của các loại hình văn học, nghệ thuật, cũng như tiềm năng sáng tạo to lớn của đội ngũ hơn 40.000 văn nghệ sĩ để có một giai đoạn sáng tạo mới, cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật, ghi lại chân thực dấu ấn về giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

https://i0.wp.com/vannghenghean.vn/wp-content/uploads/2021/01/Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Thi-Kim-Ngan-phat-bieu-chi-dao-DH.jpg?resize=650%2C434&ssl=1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, các chủ trương, chính sách của Đảng về văn học, nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật như: Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản…Đảng, Nhà nước sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Liên hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác lập các diễn đàn, cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

https://i0.wp.com/vannghenghean.vn/wp-content/uploads/2021/01/Chu-tich-Quoc-hoi-Nguyen-Thi-Kim-Ngan-tang-hoa-Doan-Chu-tich-Dai-hoi.jpg?resize=650%2C382&ssl=1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa ra mắt Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả hiệp thương danh sách Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 78 thành viên; danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 thành viên; danh sách Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua kết quả bầu các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Số lượt xem: 23

Tin, ảnh: MT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569