Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
THÔNG BÁO (Số 2) V/v gia hạn thời gian tổ chức Trại sáng tác Sân khấu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2020 (02/02/2021)

THÔNG BÁO (Số 2)

V/v gia hạn thời gian tổ chức Trại sáng tác Sân khấu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2020

Thông báo Về việc Khen thưởng thành tích cao năm 2020 (11/12/2020)

Thông báo

Về việc Khen thưởng thành tích cao năm 2020

Thông báo v/v Mời các đơn vị, cá nhân và hội viên Hội NSNAVN gửi ảnh tư liệu phục vụ công tác biên soạn sách ảnh "Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển" (02/12/2020)
Icon Image

Thông báo v/v Mời các đơn vị, cá nhân và hội viên Hội NSNAVN gửi ảnh tư liệu phục vụ công tác biên soạn sách ảnh "Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển"

THÔNG BÁO Tổ chức đăng cai trại sáng tác Sân khấu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu Năm 2020. (06/10/2020)

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu có ban hành Thông báo số 01 V/v tổ chức đăng cai trại sáng tác Sân khấu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2020.

Thông báo tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu (23/07/2020)
Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các văn nghệ sĩ, soạn giả, đội ngũ sáng tác và đông đảo quần chúng nhân dân; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569