Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tạp chí Văn hoá - Văn nghệ
Xây dựng Đảng về văn hóa (22/05/2020)

Đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng

Trong nội dung toàn diện xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng đang trở nên rất cần thiết, bức xúc.

Cái tâm nuôi sống cái nghề (22/05/2020)

Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569