Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hoạt động
Thương về miền Trung (22/05/2020)
Nguyên Đạt Thương miền Trung  Oằn lên vì bão Đồng bào miền Trung lại thiếu cơm, thiếu áo Mưa ngập đồng Trời nước mênh mông Những hình người nhạt nhòa trong nước Đêm mịt mờ trong cơn lũ quét Gió nghiêng trời, nghiêng đất Cứa vào lòng hạt mưa không dứt Phên vách phong phanh, ngọn gió dặt ...
Mẹ nhớ… (22/05/2020)
Icon Image

Giọng mẹ bên kia đầu dây đầy băn khoăn: “Mẹ nhớ mày sinh vào tháng 10 mà sao mới tháng 9 đã nói sinh nhật. Mấy hôm nay ngồi bứt lạc mẹ cứ suy nghĩ mãi”. Chuyện là vài hôm trước điện thoại về chọc mẹ “Cả thế giới nhớ sinh nhật con chỉ mẹ là không”. Lúc đó mẹ chỉ cười rồi nói tại nhiều việc quá nên không nhớ. Mà nào phải mẹ quên.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569