Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Điều lệ Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu (22/05/2020)
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠCLIÊU                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  ...
Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020 (22/05/2020)
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Bạc Liêu, ngày 16  tháng 6 năm 2015     NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI LIÊN HIỆP ...
Danh bạ CBVC Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu (07/10/2020)

Danh bạ CBVC Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

DANH BẠ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2025 (23/12/2021)

DANH BA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569