Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giải thưởng
Tổng kết cuộc thi Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ IX - năm 2021 (26/07/2021)
Icon Image

Tổng kết cuộc thi Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau lần thứ IX - năm 2021

Thông báo gửi tác phẩm xét Giải thưởng VHNT năm 2021 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (26/07/2021)
Icon Image

Thông báo gửi tác phẩm xét Giải thưởng VHNT năm 2021 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Thông báo Danh sách hội viên được tặng thưởng giải Văn học Nghệ thuật Cao Văn Lầu lần thứ III năm 2019 (26/07/2021)
Icon Image

Thông báo Danh sách hội viên được tặng thưởng giải Văn học Nghệ thuật Cao Văn Lầu lần thứ III năm 2019

Danh sách cá nhân thành tích cao năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu (25/01/2021)
Icon Image

Danh sách cá nhân thành tích cao năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569