Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh sách hội viên
Danh sách hội viên
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội Kiến trúc tỉnh Bạc Liêu
Danh sách hội viên Chi hội Kiến trúc tỉnh Bạc Liêu (cập nhật tháng 3/2016)

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI KIẾN TRÚC TỈNH BẠC LIÊU

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Phạm Như Anh

 

2

Tô Minh Diễn

 

3

Mai Ngọc Đôn

 

4

Huỳnh Khắc Hưng

 

5

Huỳnh Hùng Phong

 

6

Nguyễn Văn Quang

 

7

Trần Tấn Tài

 

8

Diệp Anh Tuấn

 

9

Từ Quốc Thanh

 

10

Châu Minh Thế

 

11

Mai Thanh Trúc

 

12

Phạm Kiên Trung

 

13

Trần Nhật Trung

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569