Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội Điện ảnh tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:08
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội Điện ảnh tỉnh Bạc Liêu

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI ĐIỆN ẢNH TỈNH BẠC LIÊU

 

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Nguyễn Thanh Bình

 

2

Võ Hùng Cường

 

3

Nguyễn Công Du

 

4

Trần Thị Thùy Dung

 

5

Nguyễn Tấn Đạt

 

6

Cao Văn Đệ

 

7

Tăng Văn Định

 

8

Lê Thanh Đoàn

 

9

Võ Văn Đông

 

10

Đặng Trường Giang

 

11

Trần Trung Hải

 

12

Nguyễn Minh Hải

 

13

Nguyễn Minh Học

 

14

Lương Hồng Kép

 

15

Lê Tuấn Kiệt

 

16

Phú Thị Minh Khai

 

17

Châu Quốc Kháng

 

18

Nguyễn Thế Lai

 

19

Phan Hải Lập

 

20

Trần Thúy Liễu

 

21

Trang Phi Long

 

22

Lê Hữu Nghĩa

 

23

Cao Xuân Thu Ngọc

 

24

Phan Văn Ngộ

 

25

Đặng Quang Nhựt

 

26

Nguyễn Thị Oanh

 

27

Trần Duy Phong

 

28

Nguyễn Hồng Quang

 

29

Mai Chí Quân

 

30

Nguyễn Minh Sang

 

31

Lê Trung Tính

 

32

Trương Hoài Tôn

 

33

Đào Xuân Tuấn

 

34

Tạ Thanh Tuyền

 

35

Nguyễn Khoa Thành

 

36

Nguyễn Văn Thế

 

37

Lương Quốc Trung

 

38

Trần Văn Út

 

39

Trần Văn Vũ

 

40

Trịnh Việt Xô

 

Số lượt xem: 295

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569