Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội Âm nhạc tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:03
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội Âm nhạc tỉnh Bạc Liêu

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI ÂM NHẠC TỈNH BẠC LIÊU

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Nguyễn Hồ An

 

2

Kiêng Bình

 

3

Nguyễn Văn Định

(Thái Đông Đô)

 

4

Hàng Tuấn Đức

(Tiên Bình)

 

5

Lê Thị Hương Giang

 

6

Nguyễn Hồng

 

7

Lâm Kempeth

 

8

Võ Duy Khả

 

9

Phạm Đăng Khoa

 

10

Mai Thanh Lâm

 

11

Đỗ Tiến Lập

 

12

Trần Bích Liễu

(Ngọc Dung)

 

13

Lưu Thị Hồng Liễu

 

14

Thái Giao Long

 

15

Nguyễn Mạnh Long

 

16

Lê Lương

 

17

Vũ Ngọc Tố Như

 

18

Phạm Ngọc Oai

 

19

Lý Phương Oanh

 

20

Nguyễn Xuân Linh Quốc

 

21

Nguyễn Văn Tam

 

22

Nguyễn Thanh Tâm

 

23

Nguyễn Quốc Tuấn

 

24

Phạm Hoàng Tươi

 

25

Lê Văn Thống

 

26

Nguyễn Tuyết Thu

 

27

Ngô Cao Trí

 

28

Diệp Phát Văn

 

29

Lê Việt Xô

 

Số lượt xem: 310

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569