Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 07:58
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI MỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

1

Văn Minh Chìu

2

Trần Thanh Danh

3

Trần Ngọc Giỏi

4

Trần Đức Hải

5

Nguyễn Thành Hậu

6

Đinh Huy Hoàng

7

Huỳnh Thái Học

8

Võ Thành Hồng

9

Phùng Quốc Hưng

10

Đặng Hữu Lộc

11

Nguyễn Ngọc Mẫn

12

Trương Hoài Nghiêm

13

Nguyễn Hữu Ngọc

14

Nguyễn Đào Nguyễn

15

Quách Thị Hồng Nhiên

16

Bùi Thanh Tâm

17

Trương Hoài Tôn

18

Phạm Văn Tú

19

Lâm Mộng Tuyền

20

Trần Hoàng Thanh

21

Nguyễn Minh Thành

22

Đặng Quang Thảo

23

Trần Phương Thùy

24

Ngô Hoàng Trắng

25

Phan Bảo Trân

26

Phan Bửu Yến

27

Nguyễn Văn Thớm

Số lượt xem: 270

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569