Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội Văn học tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 07:54
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội Văn học tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên Chi hội Văn học tỉnh Bạc Liêu

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

1

Trương Kim Bạ

2

Lâm Tẻn Cuôi

3

Phan Thị Thúy Duy

4

Lê Văn Dương

5

Kha Thị Ngọc Đẹp

6

Dương Phúc Điểu

7

Nguyễn Hồng Lâm Hoa Hạ

8

Bùi Sơn Hải

9

Nguyễn Đức Hạnh

10

Nguyễn Duy Hoàng

11

Quách Ngọc Hoằn

12

Quách Minh Hua

13

Đoàn Mỹ Huyền

14

Nguyễn Trung Kiên

15

Đỗ Tấn Lực

16

Nguyễn Kim Lý

17

Ngô Ngọc Mai

18

Nguyễn Kim Nghỉ

19

Phan Trung Nghĩa

20

Văn Thị Nguyên

21

Thái Chí Nguyện

22

Nguyễn Tú Nhã

23

Tôn Thị Thanh Nhàn

24

Võ Minh Phúc

25

Trương Kim Phượng

26

Quách Vũ Phượng

27

Lê Kim Quyên

28

Nguyễn Bắc Sơn

29

Nguyễn Thanh Sơn

30

Nguyễn Việt Sử

31

Hàn Ái Tiến

32

Lê Minh Toàn

33

Lê Chí Tôn

34

Nguyễn Văn Thanh

35

Trần Chí Thành

36

Quách Cao Thăng

37

Trần Thanh  Thủy

38

Từ Thị Cẩm Thúy

39

Mã Ngọc Trân

40

Nguyễn Vũ

41

Trần Như Ý

42

Huỳnh Thị Ngọc Yến

43

Phan Thị Ngọc Mai

Số lượt xem: 300

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569