Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Vũ Thị Bảy

 

2

Phan Thanh Bình

 

3

Trần Bình Chiến

 

4

Nguyễn Tấn Đạt

 

5

Châu Minh Điền

 

6

Trần Trường Giang

 

7

Nguyễn Khải Hoàng

 

8

Trương Thanh Hùng

 

9

Trịnh Thị Hồng My

 

10

Trương Thanh Ngân

 

11

Võ Phước Nguyên

 

12

Lê Bình Phương Nguyên

 

13

Lê Trường Sơn

 

14

Ngô Duy Tân

 

Số lượt xem: 300

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569