Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:27
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Nguyễn Ngọc

Ẩn

 

2

Hoàng Tiến

Chính

 

3

Nguyễn Thị

Diệu

 

4

Ca Duy

Đạm

 

5

Huỳnh Duy

Đăng

 

6

Nguyễn Ngọc

Điệp

 

7

Phan Việt

Đua

 

8

Mai Minh

Hiếu

 

9

Nguyễn Phước

Hoàng

 

10

Trần  Mạnh

Hùng

 

11

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

 

12

Nguyễn Châu Ngọc

Huyền

 

13

Nguyễn Phước

Hưng

 

14

Phạm Thị

Lương

 

15

Nguyễn Ngọc

Mẫn

 

16

Lê Kiều

Nương

 

17

Nguyễn Thị

Nương

 

18

Lâm Minh

Nghiêm

 

19

Lê Thị Kim

Ngoan

 

20

Phạm Quế

Nguyên

 

21

Tạ Kim

Oanh

 

22

Võ Thị Diễm

Phương

 

23

Nguyễn Trọng

Tín

 

24

Bạch Ngọc Trang

Thanh

 

25

Trương Ngọc

Thẩm

 

26

Nguyễn Thị Kim

Thoa

 

27

Đinh Bích

Trâm

 

Số lượt xem: 222

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569