Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội VHNT huyện Đông Hải

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:25
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội VHNT huyện Đông Hải

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT HUYỆN ĐÔNG HẢI

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Lê Sĩ Trọng Bằng

 

2

Hoàng Viết Dung

 

3

Nguyễn Hoàng Dũng

 

4

Từ Minh Dũng

 

5

Phạm Hoàng Đông

 

6

Võ Trường Giang

 

7

Đỗ Quốc Hải

 

8

Cái Hoàng Hải

 

9

Cao Hoàng Hạnh

 

10

Trần Minh Hoàng

 

11

Trần Nam Hồng

 

12

Nguyễn Hồng Lạc

 

13

Tô Hoàng Liệt

 

14

Khưu Hoàng Nam

 

15

Ninh Văn Phong

 

16

Trần Quốc Quý

 

17

Tạ Ngọc Sang

 

18

Nguyễn Văn Sáng

 

19

Lê Minh Tố

 

20

Tô Thanh Tùng

 

21

Nguyễn Văn Tư

 

22

Trương Hồng Thanh

 

23

Lê Văn Thắng

 

24

Nguyễn Thị Thuý

 

25

Huỳnh Mỹ Trân

 

26

Huynh Tú Trinh

 

27

Phạm An Tin

 

28

Nguyễn Vạn Thắng

 

Số lượt xem: 218

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569