Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Danh sách hội viên Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu (cập nhật tháng 3/2016)

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:21
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu (cập nhật tháng 3/2016)

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT CÁC DÂN TỘC TỈNH BẠC LIÊU

STT

HỌ VÀ TÊN

BÚT DANH

 
 

1

Dương Hoàng Bê

 

2

Lâm Tẻn Cuôi

 

3

Trần Danh

 

4

Lư Trung Dũng

 

5

Sơn Dương

 

6

Kim Đi

 

7

Danh Hạnh

 

8

Hữu Hạnh

 

9

Sơn Hết

 

10

Trần Hoàng

 

11

Tăng Minh Khánh

 

12

Hồng Chanh Ly

 

13

Thạch Đờ Ni

 

14

Lâm Kem Peth

 

15

Sơn Pum

 

16

Danh Si Phanh

 

17

Châu Phát

 

18

Thạch Phép

 

19

Sơn Phôl

 

20

Sơn Bồ Rết

 

21

Danh Sà Rinh

 

22

Danh Xà Rụm

 

23

Lâm Sươl

 

24

Danh Tài

 

25

Huỳnh Thanh Tèo

 

26

Danh Tình

 

27

Sơn Thành

 

28

Thạch Thiệu

 

29

Thạch Ương

 

30

Thạch Vũ

 

31

Thạch Xanh

 

Số lượt xem: 258

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569