Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2025

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2025

- Họ và tên

:

NNƯT Đỗ Ngọc Ẩn

- Chức vụ

:

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học

- Trình độ lý luận:

:

Cử nhân

- Điện thoại

:

0913.128.218

- Email

:

ngocan908@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Cao Xuân Thu Ngọc
- Chức vụ: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập Tạp chí VHVN 
- Số điện thoại: 0918 705 474
- Email: ngocthbl@gmail.com

- Họ và tên: Lâm Thanh Liêm
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại: 0918.777.668
- Email:lamhoangthanhliem@gmail.com

VĂN PHÒNG

- Họ và tên

:

Ngô Thanh Nhã

- Chức vụ

:

UV BTV Liên hiệp Hội

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học 

- Trình độ lý luận:

:

Trung cấp

- Điện thoại

:

0911 829 122

- Email

:

minhtriet972013@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Lâm Minh Tuồng
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại: 0947.215.265
- Email: lamminhtuong04@gmail.com

- Họ và tên: Võ Thị Mén
- Chức vụ: Văn thư – Lưu trữ
- Số điện thoại: 0949 111 344
- Email:men.vhnt@gmail.com

- Họ và tên: Mai Thị Như Oanh
- Chức vụ: Kế toán
- Số điện thoại:0948.964.068 
- Email:nhuoanh19071983@gmail.com

- Họ và tên: Huỳnh Thúy Hằng
- Chức vụ: Thủ quỷ
- Số điện thoại:0913.449.577 
- Email:

- Họ và tên: Nguyễn Kim Xa
- Chức vụ: Nhân viên (phục vụ)
- Số điện thoại: 0949.422.787

- Họ và tên: Trần Đình Đạt
- Chức vụ: Lái xe
- Số điện thoại:0907.448.800

- Họ và tên: Hồng Hán Thêm
- Chức vụ: Bảo vệ
- Số điện thoại:0839929828 

   


PHÒNG NGHIỆP VỤ

- Họ và tên

:

Trần Mỹ Châu

- Chức vụ

:

PTP. Nghiệp vụ

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học 

- Trình độ lý luận:

:

Trung cấp

- Điện thoại

:

0949.111.347

- Email

:

hoailang72@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Lương Ngọc Thơ
- Chức vụ: Chuyên viên
- Số điện thoại:
0943 786 914
- Email: luongngoctho.tcvhbl@gmail.com

   

 

TẠP CHÍ

VĂN HÓA VĂN NGHỆ BẠC LIÊU

- Họ và tên

:

Ngô Thị Kim Chi

- Chức vụ

:

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn

:

Đại học

- Trình độ lý luận:

:

Trung cấp

- Điện thoại

:

0833 444 546

- Email

:

chi87bl@gmail.com

 

 

- Họ và tên: Nguyễn Bích Thảo
- Chức vụ: Phóng Viên
- Số điện thoại:
0916 266 186

- Email:

- Họ và tên: Thái Chí Nguyện
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 0914.776.960
- Email:thainguyenvhbl@gmail.com

- Họ và tên: Nguyễn Kim Nghỉ
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 
01684 001 253
- Email:nknbl11@gmail.com

- Họ và tên: Mai Thu Phương
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 
0939 845 929
- Email:

- Họ và tên: Văn Thị Nguyên
- Chức vụ: Biên tập viên
- Số điện thoại: 
0945 040 450

- Email:vannghebaclieu@gmail.com

- Họ và tên: Phan Thanh Cường
- Chức vụ: Phóng viên
- Số điện thoại:
0913 990 359

 - Email:phanthanhcuong@gmail.com

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569