Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức Chi hội Kiến trúc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Chi hội Kiến trúc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025
1. KTS Tô Minh Diễn - Chi hội Trưởng
2. KTS Huỳnh Khắc Hưng - Chi hội Phó
3. KTS Phạm Như Anh - Chi hội phó

4. KTS Mai Thanh Trúc - Ủy viên BCH

5. Phạm Kiên Trung - Ủy viên BCH.
 
Cơ cấu tổ chức:
- Tổng số hội viên: 13
- Hội viên Trung ương: 12
- Ban Chấp hành: 05

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569