Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Cơ cấu tổ chức Chi hội Văn học tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức
Thứ sáu, 22/05/2020, 07:54
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức Chi hội Văn học tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Chi hội Văn học tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Ông Phan Trung Nghĩa - Chi hội Trưởng
2. Bà Từ Thị Cẩm Thúy - Chi hội Phó
3. Ông Thái Chí Nguyện - Chi hội Phó
4. Bà Lương Ngọc Thơ - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Kim Nghỉ - Ủy viên
 

Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số hội viên: 43
- Hội viên Trung ương: 1
- Ban Chấp hành: 05

Số lượt xem: 283

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569