Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Cơ cấu tổ chức Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức
Thứ sáu, 22/05/2020, 07:46
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Ngô Quốc Khánh - Chủ tịch
2. 
Đoàn Văn Muôn - Phó Chủ tịch
3. 
Từ Duy Toàn - Phó Chủ tịch
4. 
Phương Tử Yến - Ủy viên
5. 
Phạm Văn Loan - Ủy viên
 

Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số hội viên: 94
- Hội viên Trung ương: 16
- Ban Chấp hành: 5 (Trong đó có 3 Thường vụ gồm: 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch)

Số lượt xem: 81

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569