Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức
Thứ sáu, 22/05/2020, 08:20
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025
1. Ông Thạch Đờ Ni - Chi hội Trưởng.
2. Ông Thạch Si Phonl - Chi hội Phó.
3. Ông Châu Phát - Chi hội Phó.
4. Ông Thạch Thiệu - Ủy viên BCH.
5. Ông Lâm Thị Si Phuôl - Ủy viên BCH.

Cơ cấu tổ chức:
- Tổng số hội viên: 31
- Hội viên Trung ương: 6
- Ban Chấp hành: 5

Số lượt xem: 252

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569