Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hội Văn nghệ Dân gian
Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu thăm và chúc Tết Sở VHTTTTDL (08/02/2022)

Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu thăm và chúc Tết Sở VHTTTTDL

Đại hội Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (29/04/2021)
Icon Image

Đại hội Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Danh sách hội viên Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TỈNH BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH     1 Trịnh Thị Khả Duyên   2 Lâm Thành Đắc   3 Đào Bá Hắc   4 Thái ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1. Ông Trần Phước Thuận - Chủ tịch. 2. Bà Trương Thu Trang - Phó Chủ tịch. 3. Bà Trịnh Thị Khả Duyên - Ủy viên BCH. Cơ cấu tổ chức: - Tổng số hội viên: 44 - Hội viên Trung ương: 2 - Ban Chấp hành: 3
Nhạc Khị: Hậu Tổ cổ nhạc Bạc Liêu (22/05/2020)
Icon Image

Đó là một con người đã được sinh ra cách đây hơn thế kỷ tại một vùng đất nghèo nàn có nhiều láng, nhiều lung ở gần cuối miền đất nước.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569