Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội trường đại học
Danh sách hội viên Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH     1 Nguyễn Ngọc Ẩn   2 Hoàng Tiến Chính   3 Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1. Ông Nguyễn Phước Hoàng - Chi hội Trưởng. 2. Bà Phạm Thị Lương - Chi hội Phó. 3. Ông Ca Duy Đạm - Ủy viên BCH. 4. Bà Lưu Thị Ánh Hồng - Ủy viên BCH. 5. Bà Lữ Thị Thùy Vân - Ủy viên BCH. Cơ cấu ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569