Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội trường đại học
Bế giảng lớp tập huấn chuyên ngành văn học nghệ thuật cho hội viên Chi hội VHNT Trường Đại học Bạc Liêu. (23/12/2020)
Icon Image

Bế giảng lớp tập huấn chuyên ngành văn học nghệ thuật cho hội viên Chi hội VHNT Trường Đại học Bạc Liêu.

Danh sách hội viên Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH     1 Nguyễn Ngọc Ẩn   2 Hoàng Tiến Chính   3 Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội VHNT trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1. Ông Nguyễn Phước Hoàng - Chi hội Trưởng. 2. Bà Phạm Thị Lương - Chi hội Phó. 3. Ông Ca Duy Đạm - Ủy viên BCH. 4. Bà Lưu Thị Ánh Hồng - Ủy viên BCH. 5. Bà Lữ Thị Thùy Vân - Ủy viên BCH. Cơ cấu ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569