Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội mỹ thuật
KẾT QUẢ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VIII - ĐBSCL LẦN THỨ 26 NĂM 2021 tỉnh Cà Mau (28/10/2021)
Icon Image

KẾT QUẢ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VIII - ĐBSCL LẦN THỨ 26 NĂM 2021 tỉnh Cà Mau

Lan tỏa tinh thần chống dịch qua tác phẩm văn học nghệ thuật (12/10/2021)

Lan tỏa tinh thần chống dịch qua tác phẩm văn học nghệ thuật

Thông báo Về việc trao Giải thưởng VHNT năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (14/12/2020)
Icon Image

Thông báo

Về việc trao Giải thưởng VHNT năm 2020 của

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Danh sách hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI MỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH 1 Văn Minh Chìu 2 Trần Thanh Danh 3 Trần Ngọc Giỏi 4 Trần Đức Hải 5 Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1. Ông Trần Hoàng Thanh - Chi hội Trưởng 2. Ông Văn Minh Chìu - Ủy viên BCH 3. Ông Ngô Hoàng Trắng - Ủy viên BCH.   Cơ cấu tổ chức: - Tổng số hội viên: 27 - Hội viên Trung ương: 5 - Ban Chấp hành: 3
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569