Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội mỹ thuật
Danh sách hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI MỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH 1 Văn Minh Chìu 2 Trần Thanh Danh 3 Trần Ngọc Giỏi 4 Trần Đức Hải 5 Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1. Ông Trần Hoàng Thanh - Chi hội Trưởng 2. Ông Văn Minh Chìu - Ủy viên BCH 3. Ông Ngô Hoàng Trắng - Ủy viên BCH.   Cơ cấu tổ chức: - Tổng số hội viên: 27 - Hội viên Trung ương: 5 - Ban Chấp hành: 3
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569