Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội công an tỉnh
Danh sách hội viên Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH     1 Vũ Thị Bảy   2 Phan Thanh Bình   3 Trần Bình Chiến   4 Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1.    Ông Trần Trường Giang - Chi hội Trưởng. 2.    Ông Ngô Duy Tân - Chi hội Phó 3.    Bà Trương Bích Ân - Ủy viên BCH 4. Bà Trịnh Thị Hồng My - Ủy viên BCH 5. Ông Lê Minh Đang ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569