Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội các dân tộc
Danh sách hội viên Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu (cập nhật tháng 3/2016) (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT CÁC DÂN TỘC TỈNH BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH     1 Dương Hoàng Bê   2 Lâm Tẻn Cuôi   3 Trần Danh   4 Lư ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội VHNT các Dân tộc tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 1. Ông Thạch Đờ Ni - Chi hội Trưởng. 2. Ông Thạch Si Phonl - Chi hội Phó. 3. Ông Châu Phát - Chi hội Phó. 4. Ông Thạch Thiệu - Ủy viên BCH. 5. Ông Lâm Thị Si Phuôl - Ủy viên BCH. Cơ cấu tổ chức: - Tổng số hội viên: ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569