Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo xét đầu tư tác phẩm VHNT và gửi báo cáo hoạt động các Hội thành viên, Chi hội trực thuộc.

Audio
Thứ ba, 03/11/2020, 09:40
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo xét đầu tư tác phẩm VHNT và gửi báo cáo hoạt động các Hội thành viên, Chi hội trực thuộc.

Ngày 26/10/2020 Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh có Công văn số 145/CV-VHNT, để tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh.

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh đề nghị Ban Chấp hành các Hội thành viên và Chi hội trực thuộc gửi báo cáo về Văn phòng Liên hiệp Hội với các nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (gửi trước ngày 30/11/2020).

2. Gửi hồ sơ đề nghị xét đầu tư cho hội viên có tác phẩm kèm theo ( trước ngày 10/12/2020).

3. Đề nghị xét khen thưởng đối với cá nhân và tập thể Hội TV, Chi hội trực thuộc (trước ngày 10/12/2020).

Số lượt xem: 130

Tin: Minh Tuồng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569