Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo Về việc Khen thưởng thành tích cao năm 2020

Thông báo
Thứ sáu, 11/12/2020, 14:39
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo Về việc Khen thưởng thành tích cao năm 2020

Ngày 11/12/2020 Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh có Công văn số 187/CV-VHNT V/v khen thưởng thành tích cao năm 2020 trình Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh khen thưởng.

Các Hội thành viên, Chi hội trực thuộc triển khai Công văn này đến hội viên được biết để tiến hành gửi thành tích xét khen thưởng thành tích cao năm 2020.

Điều kiện khen thưởng như sau:

  1. Cấp khu vực : chỉ Huy chương vàng hoặc giải Nhất tương đương trở lên;
  2. Quốc gia, Quốc tế: chỉ Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc Nhất, Nhì, Ba tương đương;

Các tác phẩm đã dự thi đoạt giải và đã được khen thì không được xét thưởng lại.

Thời gian gửi thành tích về Phòng Nghiệp vụ trước ngày 25/12/2020.

Đề nghị cá nhân và tập thể Hội TV, Chi hội trực thuộc thực hiện tốt công văn này./.

         Nơi nhận:

         - Như Kính gửi;

         - Các PCT (để biết);

         - Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

           CHỦ TỊCH

                (Đã ký)

               Nguyễn Vũ           

Số lượt xem: 39

Tin: Minh Tuồng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569