Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null THÔNG BÁO (Số 2) V/v gia hạn thời gian tổ chức Trại sáng tác Sân khấu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2020

Thông báo
Thứ ba, 02/02/2021, 09:39
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG BÁO (Số 2) V/v gia hạn thời gian tổ chức Trại sáng tác Sân khấu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2020

Ngày 24/9/2020 Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu có ban hành thông báo số 01 về việc tổ chức trại sáng tác tác phẩm VHNT chuyên ngành sân khấu tại tỉnh Bạc Liêu theo sự thống nhất của các Hội, Liên hiệp Hội VHNT các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, Ban Tổ chức (Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu) nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các Hội, Liên hiệp Hội trong khu vực ĐBSCL.

Tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và còn 1 số tỉnh chưa gửi danh sách đăng ký tham gia trại sáng tác như: Cà Mau, Kiên Giang….;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho trại sáng tác được thực hiện theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp tục ban hành Thông báo số 02 gửi đến Quý Hội/Liên hiệp Hội trong khu vực ĐBSCL với tinh thần nội dung như sau:

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian đăng ký: Gia hạn hết ngày: 30/01/2021 (theo dấu bưu điện).

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 30/04/2021 đến 04/5/2021.

            2. Địa điểm tổ chức: tỉnh Bạc Liêu

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ TRẠI,  SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN

  1. Đối tượng tham gia trại sáng tác:

- Đối tượng dự trại là các tác giả chuyên, không chuyên và Hội viên của các Hội VHNT các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Được lãnh đạo các Hội (Liên hiệp Hội) cử tham gia dự trại.

            - Đối với các tỉnh ĐBSCL: chọn 2 tác giả có khả năng tham gia sáng tác sáng tác Chặp cải lương, viết lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử, Bài vọng cổ từ nhịp 8 đến nhịp 32;

             Riêng chặp cải lương thời lượng từ 40 - 45 phút (có đề cương kịch bản gửi trước cho Ban Tổ chức).

            b. Số lượng

            - Số lượng: 68 người.

Trong đó:

            + Bạc Liêu: 24 tác giả (Hội sân khấu tỉnh 08 tác giả, Câu lạc Bộ sáng tác trẻ tỉnh 08 tác giả, Chi hội Nghệ nhân ĐCTT tỉnh 06 tác giả, Câu lạc bộ Dạ cổ hoài lang tỉnh 02 tác giả)

            + ĐBSCL: 24 tác giả.

            + Ban Tổ chức, Giảng viên và Khách mời: 20 người.

c. Thành phần tham gia hướng dẫn trại sáng tác.

            - Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Một số Tác giả sân khấu có kinh nghiệm trong khu vực ĐBSCL và TP. HCM.

            - Các Hội, LHH cử đại diện Ban lãnh đạo đơn vị mình tham gia thành phần Ban Tổ chức trại sáng tác để Liên hiệp các Hội VHNT Bạc Liêu ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức điều hành trại sáng tác đúng kế hoạch (Họ và tên, chức vụ cụ thể)

3. KINH PHÍ

            Kinh phí ăn, nghỉ trong thời gian dự trại sáng tác do Ban Tổ chức đài thọ.

            Kinh phí đi lại của trại viên các tỉnh tự lực.

4. Địa điểm đăng ký: Tác giả nộp tác phẩm dự trại tại Văn phòng Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, Đ. 30/4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu liên hệ ĐT: 0949.111.344 gặp Đ/c Trúc để biết thêm chi tiết. 

Trên đây là Thông báo số 2 về việc gia hạn thời gian đăng cai tổ chức Trại sáng tác Sân khấu năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu.

 Rất mong Quý Hội, LHH các Hội VHNT trong khu vực ĐBSCL thông báo cho trại viên đã đăng ký biết để thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch./.

Nơi nhận:                                                                             TM. BAN TỔ CHỨC

- UBND tỉnh BL (để B/C);                                                       TRƯỞNG BAN

- Sở VHTTTTDL (P/h);            \

- Hội NSSK VN (P/h);                                       

- Hội, LH Hội VHNT các tỉnh ĐBSCL (P/h);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (chỉ đạo);

- Các phòng, ban trực thuộc (T/h);

- Lưu VT.

                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                  LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH

                                                                                     Nguyễn Vũ

 

Số lượt xem: 233

Tin, ảnh: MT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569