Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Danh sách hội viên Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu

Danh sách hội viên
Thứ sáu, 22/05/2020, 07:45
Màu chữ Cỡ chữ
Danh sách hội viên Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI SÂN KHẤU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỘI VIÊN HỘI SÂN KHẤU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Quê quán Nghề nghiệp Chưc vụ
nơi công tác
Trình độ Đảng
viên
Đoàn
viên
Hội viên
TW
Số điện thoại
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn Chính trị
1 Phan Hùng 1963     Tp. Bạc Liêu Tác giả,
Đạo diễn
Đài PTTH BL .12/12 ĐH Văn hóa,
ĐH Đạo diễn
Trung cấp x   x 918782728
2 Trần Khánh 1949     Tp. Bạc Liêu Tác giả Hội SK .12/12 ĐH. SP Cử nhân  x   x 913174436
3 Ngô Quốc Khánh 1971     Tp. Bạc Liêu Tác giả, đạo diễn PGĐ Nhà hát CVL .12/12 ĐH. QLVH Trung cấp x   x 918530552
4 Phạm Thanh Quang       Tp. Bạc Liêu Tác giả Hội SK       x   x 918161860
5 Đỗ Ngọc Cần 1978     Tp. Bạc Liêu Nhạc công Nhà hát CVL 12/12 Sau ĐH.Văn hóa   x   x 913683016
6 Đoàn Văn Muôn 1962     Cà Mau Diễn viên Hội SK 10/12 ĐH Văn hóa   x   x 915886399
7 Trịnh Hữu Nghĩa 1937     Vĩnh Lợi Tác giả Hội SK 09/12     x   x 913297481
8 Khưu Minh Chiến 1956     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK 10/12     x   x 913990677
9 Lâm Thế Hiệp 1960     Tp. Bạc Liêu Tác giả Hội SK 12/12 CĐ. Quản lý VH Trung cấp x   x 913763306
10 Ngô Tuấn 1957     Tp. Bạc Liêu Nhà báo Báo Bạc Liêu 12/12 ĐH. LLPBSKĐA   x   x 913195406
11 Nguyễn Công Tràng 1963     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12 TC. Văn hóa       x 918315686
12 Tăng Ái Việt 1963     Tp. Bạc Liêu Tác giả Nhà hát CVL 09/12 TC.SKCL       x  
13 Dương Bảo Hoàng 1972     Tp. Bạc Liêu Đạo diễn Hội SK 12/12 ĐH Đạo diễn     x   913116488
14 Võ Văn Phong 1963     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 08/12         x 918874986
15 Nguyễn  Ngọc Hân 1968     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12         x 917796489
16 Ngô Kim Hằng       Tp. Bạc Liêu Quản lý Hội SK       x      
17 Trần Thái Hùng       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK       x      
18 Trần Thái Hiệp       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK       x      
19 Trần Quang Thành       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK       x      
20 Kiều Văn Hiệp       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân ca Hội SK              
21 Võ Văn Nhơn       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân đờn Hội SK              
22 Thanh Lệ Mỹ       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
23 Mạnh Tường       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
24 Ngân Trinh       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
25 Trần Văn Xuân       Tp. Bạc Liêu Nhạc công Nhà hát CVL              
26 La Thanh Việt       Tp. Bạc Liêu Quản lý Hội SK       x      
27 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1986     Tp. Bạc Liêu Diễn viên, PTV Nhà hát CVL 12/12 ĐH Luật     x x 983525131
28 Nguyễn Ngọc Đợi 1987     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 11/12     x   x 978334353
29 Hồ Minh Chiếu       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân ca         x      
30 Lục Thị Mỹ Linh       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân ca                
31 Khưu Hoài Thương       Tp. Bạc Liêu Diễn viên TTVH              
32 Nguyễn Hoàng Dũng 1987     Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân đờn Hội SK              
33 Bùi Mỹ Hạnh       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
34 Hồ Thị Nhiên       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL              
35 Lê Trung Hưng 1982     Tp. Bạc Liêu KTV âm thanh Nhà hát CVL       x      
36 Trần Hồng Thêm       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL              
37 Phạm Anh Chàng       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL              
38 Nguyễn Hoàng Huynh       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
39 Nguyễn Văn Sơn       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12            
40 Lê Kiến Thiết       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
41 Dương Văn Tuấn       Hòa Bình Diễn viên Nhà hát CVL 09/12            
42 Tô Hữu Thiết       Hòa Bình                  
43 Trần Công Thanh       Hòa Bình                  
44 Bùi Thị Mơ 1980     TP Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12 TC. SKCL       x 913699609
45 Phương Tử Yến       Hòa Bình Tác giả                
46 Huỳnh Văn Thơ       Vĩnh Lợi          
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI SÂN KHẤU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỘI VIÊN HỘI SÂN KHẤU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Quê quán Nghề nghiệp Chưc vụ
nơi công tác
Trình độ Đảng
viên
Đoàn
viên
Hội viên
TW
Số điện thoại
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn Chính trị
1 Phan Hùng 1963     Tp. Bạc Liêu Tác giả,
Đạo diễn
Đài PTTH BL .12/12 ĐH Văn hóa,
ĐH Đạo diễn
Trung cấp x   x 918782728
2 Trần Khánh 1949     Tp. Bạc Liêu Tác giả Hội SK .12/12 ĐH. SP Cử nhân  x   x 913174436
3 Ngô Quốc Khánh 1971     Tp. Bạc Liêu Tác giả, đạo diễn PGĐ Nhà hát CVL .12/12 ĐH. QLVH Trung cấp x   x 918530552
4 Phạm Thanh Quang       Tp. Bạc Liêu Tác giả Hội SK       x   x 918161860
5 Đỗ Ngọc Cần 1978     Tp. Bạc Liêu Nhạc công Nhà hát CVL 12/12 Sau ĐH.Văn hóa   x   x 913683016
6 Đoàn Văn Muôn 1962     Cà Mau Diễn viên Hội SK 10/12 ĐH Văn hóa   x   x 915886399
7 Trịnh Hữu Nghĩa 1937     Vĩnh Lợi Tác giả Hội SK 09/12     x   x 913297481
8 Khưu Minh Chiến 1956     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK 10/12     x   x 913990677
9 Lâm Thế Hiệp 1960     Tp. Bạc Liêu Tác giả Hội SK 12/12 CĐ. Quản lý VH Trung cấp x   x 913763306
10 Ngô Tuấn 1957     Tp. Bạc Liêu Nhà báo Báo Bạc Liêu 12/12 ĐH. LLPBSKĐA   x   x 913195406
11 Nguyễn Công Tràng 1963     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12 TC. Văn hóa       x 918315686
12 Tăng Ái Việt 1963     Tp. Bạc Liêu Tác giả Nhà hát CVL 09/12 TC.SKCL       x  
13 Dương Bảo Hoàng 1972     Tp. Bạc Liêu Đạo diễn Hội SK 12/12 ĐH Đạo diễn     x   913116488
14 Võ Văn Phong 1963     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 08/12         x 918874986
15 Nguyễn  Ngọc Hân 1968     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12         x 917796489
16 Ngô Kim Hằng       Tp. Bạc Liêu Quản lý Hội SK       x      
17 Trần Thái Hùng       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK       x      
18 Trần Thái Hiệp       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK       x      
19 Trần Quang Thành       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK       x      
20 Kiều Văn Hiệp       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân ca Hội SK              
21 Võ Văn Nhơn       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân đờn Hội SK              
22 Thanh Lệ Mỹ       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
23 Mạnh Tường       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
24 Ngân Trinh       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
25 Trần Văn Xuân       Tp. Bạc Liêu Nhạc công Nhà hát CVL              
26 La Thanh Việt       Tp. Bạc Liêu Quản lý Hội SK       x      
27 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1986     Tp. Bạc Liêu Diễn viên, PTV Nhà hát CVL 12/12 ĐH Luật     x x 983525131
28 Nguyễn Ngọc Đợi 1987     Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 11/12     x   x 978334353
29 Hồ Minh Chiếu       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân ca         x      
30 Lục Thị Mỹ Linh       Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân ca                
31 Khưu Hoài Thương       Tp. Bạc Liêu Diễn viên TTVH              
32 Nguyễn Hoàng Dũng 1987     Tp. Bạc Liêu Nghệ nhân đờn Hội SK              
33 Bùi Mỹ Hạnh       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
34 Hồ Thị Nhiên       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL              
35 Lê Trung Hưng 1982     Tp. Bạc Liêu KTV âm thanh Nhà hát CVL       x      
36 Trần Hồng Thêm       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL              
37 Phạm Anh Chàng       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL              
38 Nguyễn Hoàng Huynh       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
39 Nguyễn Văn Sơn       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12            
40 Lê Kiến Thiết       Tp. Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
41 Dương Văn Tuấn       Hòa Bình Diễn viên Nhà hát CVL 09/12            
42 Tô Hữu Thiết       Hòa Bình                  
43 Trần Công Thanh       Hòa Bình                  
44 Bùi Thị Mơ 1980     TP Bạc Liêu Diễn viên Nhà hát CVL 09/12 TC. SKCL       x 913699609
45 Phương Tử Yến       Hòa Bình Tác giả                
46 Huỳnh Văn Thơ       Vĩnh Lợi           x      
47 Nguyễn Văn  Tấn       TP Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
48 Đoàn Thanh Tùng       Tp Bạc Liêu                  
49 Lê Thị E Rờ       Tp Bạc Liêu                  
50 Lê Quốc Chiến 1959     Vĩnh Lợi   Hội SK 12/12     x   x 919212455
51 Mai Xuân Thưởng 1979     Tp. Bạc Liêu                  
52 Dương Thanh Thoảng   1994   Tp. Bạc Liêu                  
53 Nguyễn Văn Đệ       Tp. Bạc Liêu                  
54 Thach Thị Lam Phương   1985   Tp. Bạc Liêu                  
55 Phan Tấn Duy 1987     Tx. Giá Rai                  
56 Võ Huy Cách       Vĩnh Lợi                  
x      
47 Nguyễn Văn  Tấn       TP Bạc Liêu Diễn viên Hội SK              
48 Đoàn Thanh Tùng       Tp Bạc Liêu                  
49 Lê Thị E Rờ       Tp Bạc Liêu                  
50 Lê Quốc Chiến 1959     Vĩnh Lợi   Hội SK 12/12     x   x 919212455
51 Mai Xuân Thưởng 1979     Tp. Bạc Liêu                  
52 Dương Thanh Thoảng   1994   Tp. Bạc Liêu                  
53 Nguyễn Văn Đệ       Tp. Bạc Liêu                  
54 Thach Thị Lam Phương   1985   Tp. Bạc Liêu                  
55 Phan Tấn Duy 1987     Tx. Giá Rai                  
56 Võ Huy Cách       Vĩnh Lợi                  

Số lượt xem: 382

Tin: Minh Tuồng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913. 824570. Fax: 02913.824569