SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
5
4
1
2
5
Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Thứ Ba, 07/07/2020, 18:27
Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ số 84  (05/11)
Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ số 84
Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu số 68, ngày 1 tháng 4 năm 2017  (17/05)
Bìa Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu số 68, ngày 1 tháng 4 năm 2017
Cái tâm nuôi sống cái nghề  (18/12)
Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Tài và đức là hai giá trị cần có trong một con người. Tài quan trọng và đức lại càng quan trọng hơn. Có tài thì được trọng dụng, có đức sẽ được mến phục. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta ngoài việc trau dồi tài năng còn cần phải ...
Xây dựng Đảng về văn hóa  (18/12)
Đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng Trong nội dung toàn diện xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh cải cách thể chế và xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng đang trở nên rất cần thiết, bức xúc. Thể chế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở ...
Xây dựng Đảng về văn hóa  (17/12)
Ngay từ những năm đầu đổi mới, Đảng ta đã ý thức rõ, Đảng phải đổi mới, Đảng phải đi tiên phong tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội. Đặc biệt là trong những nhiệm kỳ gần đây khi xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, đặt lên hàng đầu và sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tiếp đến là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã khẳng định tính cấp bách, đặc biệt quan trọng, quyết định sự toàn vong của chế độ và nước ta. Xoay quanh vấn đề này, xin lần lượt đến bạn đọc trích lược nội dung chuyên đề "Xây dựng Đảng về văn hóa" của GS. TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, tại Hội nghị Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", do Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức vừa qua.
Xem theo ngày Xem theo ngày