SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
4
2
3
7
Hoạt động trong tỉnh Thứ Sáu, 16/11/2018, 08:50

Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi sơ kết đề án.                      Ảnh: Thanh Cường

Để đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn (2014-2020), ngày 8/11/2018 tại UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2014-2018. Đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Đề án bảo tồn nghệ thuật ĐCTT; sự phối hợp hoạt động giữa thành viên Ban Chỉ đạo với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện, trong 4 năm qua, công tác tuyên truyền được triển khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng; giới thiệu, góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ đến đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, ngoài các mặt thuận lợi, công tác triển khai thực hiện đề án trên vẫn còn một số khó khăn như: hầu hết các phong trào ĐCTT của địa phương phát triển tự phát, phần lớn các nghệ nhân đã lớn tuổi, kinh phí để duy trì hoạt động chưa đảm bảo, nhất là cấp xã; nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức xây dựng kế hoạch hoặc chương trình thực hiện phát huy, phát triển loại hình nghệ thuật ĐCTT tại địa phương, số lượng các cuộc thi, liên hoan về ĐCTT còn hạn chế; giới trẻ ngày nay ít quan tâm và tiếp cận đến các loại hình nghệ thuật truyền thống; đa phần những người quan tâm và thưởng thức nghệ thuật ĐCTT thuộc tầng lớp trung niên và cao tuổi. Do đó, công tác đào tạo lực lượng kế thừa gặp nhiều khó khăn; điều kiện về thiết bị để hỗ trợ cho các câu lạc bộ ĐCTT còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu và tiềm năng phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trong nhân dân.

Qua báo cáo của cơ quan thường trực BCĐ và ý kiến thảo luận, đóng góp của các ngành, các địa phương và các thành viên BCĐ, đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận: Việc triển khai và thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của ĐCTT là nhằm góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thông qua đó nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, nhận thức của nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật ĐCTT, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển phong trào ĐCTT ở các địa phương và phục vụ khách du lịch.

Xuân Triều

 


Số lượt người xem: 186 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày