SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
5
6
8
8
Hoạt động trong tỉnh Thứ Ba, 18/06/2019, 07:20

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Ngày 4/6/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị.

Ảnh: Thanh Cường

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 16 - 18/5/2019, với tinh thần trách nhiệm cao, BCH Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó tập trung các vấn đề chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để chuẩn bị cho đại hội, BCH Trung ương đã thành lập 5 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban KT-XH, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban tổ chức đại hội. Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng đã nêu 8 vấn đề rất quan trọng để Trung ương thảo luận và đặt ra yêu cầu cho Trung ương và các địa phương phải làm; đồng thời nhấn mạnh: không vì tập trung công tác chuẩn bị đại hội mà xao nhãng các việc khác.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đã đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới. Mặc dù thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, nhiều thuận lợi và cũng có không ít khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển và bền vững hơn; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường ngày càng được coi trọng và có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Đối ngoại đạt được nhiều thành tựu nổi bật;… Tại hội nghị, BCH Trung ương đã thảo luận và cơ bản thống nhất cao tờ trình của Bộ Chính trị và các báo cáo.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả; Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, hiệu quả hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông báo với các đại biểu về tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ thú y hãy là một chiến sĩ trong công tác dập dịch. Đồng thời, các địa phương, ngành chức năng nêu cao quyết tâm khống chế dịch bệnh; trong đó không để người dân tăng đàn, bán tháo heo bệnh, đặc biệt phải xử lý triệt để các ổ dịch; tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ heo. Đồng chí cũng đã thông tin thêm về một số nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới như: giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án và công tác xây dựng Nông thôn mới, nhất là ở 2 huyện Vĩnh Lợi và Hồng Dân với kế hoạch phải đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm nay.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự quy hoạch tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy (14/5/2019) và hướng dẫn giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026). Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt cho giai đoạn trên.

Cao Ngọc

 

 


Số lượt người xem: 113 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày