SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
3
7
5
0
6
Hoạt động Thứ Sáu, 07/12/2018, 08:25

Thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cho đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở VHTT&DL. Ảnh: Thanh Cường

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn, trung tuần tháng 11/2018, UBND tỉnh triển khai Quyết định về việc hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập đơn vị mới là Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Nhà nước về: văn hóa; thông tin và truyền thông; gia đình; thể dục, thể thao, du lịch; báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ, thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau khi hợp nhất 2 sở, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, có 57 biên chế với 6 phòng, được thành lập trên cơ sở 16 phòng của 2 sở.

Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; Các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hai Sở này chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/1/2019.

Thu Ngọc


Số lượt người xem: 141 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày