SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
5
4
0
4
Hoạt động trong nước, quốc tế Thứ Tư, 13/01/2016, 14:30

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2016-2021)

Ngày 9/1/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội

Dự đại hội có 475 đại biểu là những văn nghệ sĩ tiêu biểu của 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và 63 Hội VHNT các tỉnh, thành phố, đại diện cho hơn 40 ngàn văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học nghệ thuật trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá cao thành tựu của nền VHNT Việt Nam trên chặng đường hơn 70 năm qua. Kể từ khi Hội Văn hóa cứu quốc được thành lập (năm 1943), Hội Văn nghệ Việt Nam ra đời (năm 1948), VHNT đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc, đặc biệt là những hoạt động có hiệu quả của đội ngũ văn nghệ sĩ đương đại trong quá trình 30 năm đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định định hưóng lớn của nền VHNT Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay là bằng tác phẩm VHNT có giá trị về nội dung, tư tưởng và chất lượng nghệ thuật, góp phần phát triển nền văn hóa dân tộc, xây dựng con người mới Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”. Văn nghệ sĩ cần nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cao cả là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần vươn lên xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là mái nhà chung của giới văn nghệ sĩ, được nhân dân tin cậy, vững mạnh, hoạt động khởi sắc, hiệu quả.

Trước đó, ngày 8/1/2016, Đại hội thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 với tiêu đề: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tác, quảng bá các giá trị VHNT vì sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam làm tròn sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam gồm 76 vị, cử Ban Kiểm tra 7 vị, đạo diễn Đặng Xuân Hải được cử làm Trưởng Ban Kiểm tra. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 25 vị. Đoàn Chủ tịch đã hiệp thương bầu Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 6 vị (Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch). Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Tổng Thư ký là Nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Đoàn Nô.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Thu Đông được Đại hội cử làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Thanh Chí

 

 

 


Số lượt người xem: 508 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày