SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
5
6
6
4
Giới thiệu Thứ Bảy, 19/03/2016, 14:14

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT

TỈNH BẠC LIÊU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bạc Liêu, ngày 16  tháng 6 năm 2015

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI LẦN THỨ vI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TỈNH BẠC LIÊU

NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 năm 2015, đã diễn ra Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V (2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2015 -2020); các tham luận của các hội thành viên và chi hội trực thuộc; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Giáo sư, nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Phó Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và đồng chí Lê Minh Khái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020

QUYẾT NGHỊ:

1/ Tán thành báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V (2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2015 - 2020), với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho văn nghệ sĩ sáng tác như: Tổ chức đi thực tế, mở trại sáng tác; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động với những hình thức khác nhau nhằm quảng bá các tác phẩm của hội viên, của văn nghệ sĩ trong tỉnh đến rộng rãi công chúng như tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm; in nhiều ấn phẩm; phát hành Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu đến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xí nghiệp... Cụ thể:

- Phấn đấu mỗi năm, tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác trong tỉnh từ 1 - 2 lần, ngoài tỉnh một lần; mở trại sáng tác trong tỉnh 2 lần.

- Đăng ký ít nhất 2 lần tổ chức mở trại sáng tác tại các Nhà sáng tác của Bộ VH-TT&DL.

- Trong nhiệm kỳ, phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp mới ít nhất 50 hội viên.

- Đăng cai tổ chức 1-2 cuộc thi liên kết ĐBSCL ở một số thể loại và loại hình VHNT ở những thời điểm thích hợp, hoặc gắn với các sự kiện văn hóa của tỉnh, của khu vực.

- Phối hợp với một số ban ngành trong tỉnh tổ chức thi sáng tác theo chuyên đề, ít nhất một lần/năm.

- Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia các cuộc thi liên kết cấp khu vực; các cuộc thi chuyên ngành, theo chủ đề do các hội chuyên ngành Trung ương tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia các cuộc thi quốc tế.

- Tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm thường xuyên theo từng chuyên đề, nhóm tác giả, cá nhân thuộc loại hình nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc.

- Duy trì việc tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, Ngày Âm nhạc Việt Nam, Ngày Sân khấu, Nhiếp ảnh - Điện ảnh... hàng năm; đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm mới mỗi năm tổ chức ít nhất một lần.

- Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện chuyên đề VHNT 13 kỳ/ năm.

-  Cử hội viên dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị, chuyên môn do Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

- Mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ sáng tác cho hội viên hằng năm.

- Xem xét đưa đi đào tạo căn bản một số hội viên có tài năng, triển vọng và gắn bó lâu dài với sự nghiệp VHNT tỉnh nhà.

- Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu phát hành đúng định kỳ (2 kỳ/tháng); quan tâm nâng cao chất lượng nội dung, định hình các chuyên mục, đảm bảo tính thẩm mỹ cao; mở rộng đối tượng phát hành...

- Mỗi năm, đầu tư xuất bản toàn phần 1-2 cuốn; hỗ trợ một phần 2-3 cuốn. Có thể đầu tư, hỗ trợ in ấn nhiều hơn trong trường hợp có những tác phẩm đặc biệt xuất sắc.

2/ Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ca Lê Thuần, Phó Giáo sư, nhạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và của đồng chí Lê Minh Khái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.

3/ Đại hội bầu ra 17 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4/ Giao cho Ban Chấp hành khóa VI căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 338 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày