Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi hội công an tỉnh
Danh sách hội viên Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu (22/05/2020)
DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI VHNT CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU STT HỌ VÀ TÊN BÚT DANH     1 Vũ Thị Bảy   2 Phan Thanh Bình   3 Trần Bình Chiến   4 Nguyễn ...
Cơ cấu tổ chức Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/05/2020)
Ban Chấp hành Chi hội VHNT Công an tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 1.    Bà Vũ Thị Bảy - Chi hội Trưởng. 2.    Ông Phan Thanh Bình - Chi hội Phó. 3.    Ông Trương Thanh Hùng - Ủy viên BCH. Cơ cấu tổ chức: - Tổng số hội viên: 14 - Hội viên Trung ương: 0 - Ban Chấp hành: 3
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ban Biên tập cổng thông tin điện tử Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813. 824570. Fax: 07813.824569